Nová verze knihovny log4net

Před několika dny vyšla nová verze 1.2.11 knihovny log4net.

Binární soubory obsahují už konečně verzi pro .NET 4.0 Framework, stejně tak i pro .NET 4.0 Client Profile.

Seznam oprav a novinek je zde. Mimo jiné přináší i možnost konfigurace jména loggeru při použití appenderu TraceAppender což zpřehlední logování do Debug okna Visual Studia během ladění.

 

Komentáře jsou uzavřeny