Aktualizace Azure Storage Emulator z verze 4.5 na 4.6

Podobně jako v případě upgrade z verze 4.0 na 4.1 Microsoft opět přichystal past v podobě nekompatibility existující lokální databáze emulátoru po instalaci Microsoft Azure SDK for .NET verze 2.9.6. Srovnáním struktury původní databáze z verze 4.5 (AzureStorageEmulatorDb45) a nově vytvořené verzí 4.6 (AzureStorageEmulatorDb46) se ukázalo, že v tabulce Blob chybí sloupec IsIncrementalCopy.

Postup aktualizace

1. otevřít Microsoft SQL Server Management Studio

2. attach původní databáze AzureStorageEmulatorDb45

3. spustit následující SQL skript

USE [AzureStorageEmulatorDb45]
ALTER TABLE [Blob] ADD [IsIncrementalCopy] BIT NULL
GO

4. detach akutalizované databáze AzureStorageEmulatorDb45

5. přejmenovat databázi AzureStorageEmulatorDb45 na AzureStorageEmulatorDb46

 

Komentáře jsou uzavřeny